Regulamin

 • Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego regulaminu.
 • Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.
 • Serwis oferuje ograniczoną funkcjonalność niezarejestrowanym użytkownikom.
 • Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na wykorzystywanie danych użytkownika w celach marketingowych przez operatora. Dane te nie będą przez operatora przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika.
 • Operator, pomimo wszelkich starań, nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do serwisu i nie gwarantuje spójności danych wprowadzonych do systemu. Operator nie opowiada za jakiekolwiek straty, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego działania serwisu lub utraty danych.
 • Operator nie odpowiada za treści umieszczone w serwisie przez użytkowników.
 • Zabrania się wykorzystywać serwis sprawna.pl do działań niezgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 • Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania w serwisie jedynie tylko takich materiałów, do których ma pełne prawa intelektualne.
 • Umieszczając informacje i dane w systemie użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w serwisie.
 • Obowiązkiem użytkownika jest powiadomienie operatora o treściach, co do których istnieje prawdopodobnieństwo, że zostały opublikowane w serwisie z naruszeniem tego regulaminu lub są w jakikolwiek sposób obraźliwe.
 • Nieprzestrzeganie tego regulaminu może skutkować ograniczeniem dostępu użytkownika do serwisu lub usunięciem konta użytkownika z serwisu.
» Powrót do strony głównej